Hoe werken wij?

De kinderen komen uit school direct naar ons toe. Wij nemen met de kinderen magister door en maken voor die middag een planning maar ook voor de dagen erna. Er is de mogelijkheid om onder toezicht op een laptop van HBB of een eigen laptop te werken. Er wordt altijd vooruit gewerkt. Belangrijk is dus dat er voldoende boeken meegenomen worden.
De leerlingen hebben bij HBB de beschikking over woordenboeken, atlassen, naslagwerken, examenbundels en laptops. Tevens beschikt HBB over een stille ruimte waar de leerlingen in totale rust kunnen leren en/of overhoord kunnen worden.

Voor die leerlingen die extra aandacht nodig hebben m.b.t bepaalde vakken is er mogelijkheid tot het volgen van individuele bijlessen.

Ontspanning

Halverwege de middag is er een kwartier pauze. Met thee, limononade, soep en een koekje kunnen de leerlingen even met elkaar ontspannen en kunnen ze op hun mobiele telefoon kijken. De ervaring heeft ons geleerd dat onze leerlingen ons mobiele telefoonbeleid als prettig ervaren.
Bewust een tijd offline zijn en ongestoord tijd aan je huiswerk kunnen besteden geeft betere resultaten. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken.